Aanmelden

Een wintersprong reeën

U kunt zich telefonisch 0630126833 of via e-mail opgeven.
Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Individueel:
De activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
Er wordt 24 uur voor aanvang contact met u opgenomen als een activiteit bij onvoldoende deelname niet doorgaat. De deelname kosten kunnen bij aanvang van de activiteit contant worden afgerekend.

Groepen:
Voor groepswandelingen kunt u een offerte aanvragen die u per post of e-mail wordt toegestuurd.
De bevestiging kunt u met de bijgevoegde retourenveloppe of via e-mail terugzenden.

Annuleringsregeling en voorwaarden voor groepswandelingen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat de Aardspoor-activiteit altijd door, ook bij slecht weer. In geval van extreme weersituaties als bliksem en storm behouden wij ons het recht voor om een activiteit op het laatste moment te annuleren in verband met de veiligheid van de deelnemers en begeleiders. Deelname aan de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
Bij annulering (alleen schriftelijk) door de opdrachtgever brengt Aardspoor de opdrachtgever de volgende kosten in rekening:

* tot vier weken voor de uitvoeringsdatum: €25,00 administratiekosten.

* tot twee weken voor de uitvoeringsdatum: 1/2 deel van het gehele verschuldigde bedrag.

* tot één week voor de uitvoeringsdatum: 3/4 deel van het gehele verschuldigde bedrag.

* binnen één week voor de uitvoeringsdatum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht