Reekalfjes, nooit mee bemoeien!

Verstopt reekalfje

Reekafjes, nooit mee bemoeien!

Jaarlijks worden in de periode tussen half mei en begin juni vele tientallen tot wellicht honderden pas geboren reekalveren door mensen naar dierenartsen of dierenopvangcentra gebracht.De Vereniging Het Reewild waarschuwt er voor dat niet te doen.
Ook als het reekalfje alleen in het veld of het bos te vinden is, zal het niet door de moeder verlaten zijn.
Het kalfje ligt daar omdat de moeder, de reegeit, het diertje daar heeft neergelegd. Zij is even weg om te eten of weggevlucht omdat iets in de buurt van haar kalf is gekomen. Het beste is om ver van de vindplaats weg te gaan om het kalfje niet te verstoren. Mensengeur door aanraken van een reekalf kan betekenen dat de moeder het afstoot. Neem het kalfje zeker niet mee. Een reegeit zal haar kind nooit verlaten, ze is altijd in de buurt.

Onbekendheid met de leefwijze van de diersoort ree is meestal de oorzaak van het goedbedoelde gedrag. Opvang van reekalveren met het doel ze later weer in de natuur uit te zetten is mogelijk, maar zeker niet de beste oplossing. Veelal worden het “verknipte” reeën die teveel met mensen in contact zijn geweest. Uiteraard is het veel beter dat het kalf door de moeder wordt grootgebracht.

In Nederland leven naar schatting 60.000 tot 100.000 reeën. Je vindt ze vrijwel overal, zowel in het bos als op het veld en vaak ook in de nabijheid van mensen.