April

In april komt de krent in volle bloei.

APRIL, Grasmaand.

“April doet wat hij wil” en “aprilletje zoet geeft nogal eens een witte hoed” deze twee gezegden geven aan dat april een grillige maand kan zijn. s’Morgens liggen de narcissen plat op de grond van de vorst en een paar uur later staan ze weer rechtop en worden ze bezocht door hommels.

Er kunnen steeds meer biggen van het wilde zwijn gezien worden. Een zeug kan er soms wel twaalf hebben. Hoewel een wild zwijn tien tepels heeft waarvan er acht actief zijn is het toch mogelijk dat er meer biggen groot worden. Vaak kun je aan de biggen zien welke geen vaste tepel hebben. Ze zijn wat minder goed ontwikkeld en daardoor zwakker.

De reebokken hebben een nieuw ontwikkeld gewei gekregen en die worden zo rond deze tijd geveegd. Het gewei wordt langs takken en boompjes geschuurd zodat de basthuid loslaat. Het schuren van het gewei gaat er soms zo drastisch aan toe dat het bloed langs de kop loopt. De witte geweipunten zijn dan mooi te zien.

Hoewel hazen en konijnen al in februari de eerste worp van dit jaar hadden, werpen ze in april voor de tweede keer. Zij blijven tot ver in oktober hun jongen werpen.
De eerste jonge vossen kunnen zich voor het hol laten zien. Ook de dassen krijgen begin april hun eerste jongen.

Voor veel vogelsoorten is de lange reis uit Afrika ten einde. We kunnen deze maand de boomvalk, bosrietzanger, fluiter, gierzwaluw, grauwe vliegenvanger, koekoek, nachtegaal, spotvogel, sprinkhaanzanger, tuinfluiter en de wielewaal verwelkomen en aan het einde van de maand is ook de nachtzwaluw weer terug. In april wordt het ochtendconcert van de vogels steeds heftiger. Aan het einde van de maand lijkt het zelfs tot een explosie van vogelzang te komen!
De eerste kievitskuikens zijn uit het ei gekomen.

De korhoenders beginnen met hun paringsrituelen. De haan “boldert” en maakt daarmee indruk op de vrouwtjes. Meerdere hanen verzamelen zich op de “bolder” of “lek” plaatsen, meestal gebeurt dit in de vroege morgen, een uur voor zonsopkomst. Elk mannetje verdedigt zijn baltsterritorium tegen zijn rivalen. Indrukwekkende dreighoudingen worden aangenomen onder vreemde sissende, kraaiende en klokkende geluiden. De oudste hanen hebben de beste plekken ingenomen. De hennen komen in groepjes naar de bolderplaatsen en paren met de meest dominante hanen.
Jammer dat de korhoen zo in aantal achteruit gegaan is. Op de Sallandse Heuvelrug leven nog enkele korren. In het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn in 2007 korhoenders uitgezet. Hopelijk geeft dit een nieuw impuls aan het voortbestaan van het korhoen op de Veluwe!

Hommels en bijen worden ook weer actief. De koninginnehommel is op zoek naar een geschikte nestplaats voor haar broed. Zij is de enige die de winter heeft overleeft. Zij is opvallend groter dan elke andere hommel van haar soort. Al speurend zoekt zij naar een holte in de grond of in een boom. Een enkel nestkasje bedoeld voor vogels wordt ook weleens gebruikt.
De bijen moeten hun volk weer op volle sterkte zien te krijgen. Het wintervolk heeft geteerd op de voedselvoorraad die nu aardig op begint te raken. Het wordt tijd voor hogere temperaturen! Het wintervolk van zo’n 10.000 stuks is in de zomer weer uitgegroeid tot zo’n 40.000 exemplaren.

Begint in maart de berk te boeien, in april volgen de grove den, meidoorn, lijsterbes, paardekastanje, krent en vlier. Ook de rode en blauwe bosbes komen in bloei.

Een handjevol vlindersoorten waren al vroeg in het jaar te zien. Nu kunnen we ook de argusvlinder, het groentje, het hooibeestje, het icarusblauwtje, de kleine vuurvlinder en het landkaartje zien.

Bij de libellen krijgt de bruine winterjuffer gezelschap van de glassnijder, lantaarntje, noordse witsnuitlibel, platbuik,viervlek, vuurjuffer en weidebeekjuffer.

Als je in de natuur bent gebruik dan al je zintuigen om het voorjaar te beleven. Je kunt er een “ander” mens van worden. Veel plezier met kijken, luisteren, voelen, proeven en ruiken!